استاد گرامي جناب آقاي ابراهيم ولي پور مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان تسليت عرض مي نماييم


استاد گرامي جناب آقاي ابراهيم ولي پور عضو محترم هيات موسس 
مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، براي روح آن فقيد سعيد علو درجات و براي بازماندگان صبر از درگاه خداوند بزرگ مسئلت مي نماييم.
 

روابط عمومي موسسه