ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر بهرام نوایی نیا معاون اداری و مالی موسسه


جناب آقای دکتر بهرام نوایی نیا ، معاونت محترم اداری و مالی موسسه :
ارتقای علمی شما به مرتبه استادی را که نشانگر توانمندی علمی - پژوهشی حضرتعالی در نیل به این جایگاه رفیع می باشد را تبریک گفته و موفقیت روز افزون شما را آرزومندیم .
 
هیات موسسه ، هیات رئیسه و کارکنان موسسه آموزش عالی سبز


یادآور می شود طي حكمی از سوي ریاست محترم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر بهرام نوایی نیا عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و عضو هیات موسس و معاون اداری و مالی موسسه آموزش عالی سبز از مرتبه دانشیاری به استادی به ایشان ابلاغ گردید.