ثبت نام از اردوي زيارتي مشهد مقدس ويژه برادران


السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا(ع)
ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس موسسه سبز ویژه برادران
هزینه سفر به مشهد مقدس 170000 تومان سهم پرداخت هر دانشجو با احتساب کمک هزینه فرهنگی 70000 تومان میباشد
زمان ثبت نام:یکشنبه 95/2/12 لغایت 95/2/21
زمان اعزام:جمعه 9502/24
زمان برگشت:95/2/27
محل ثبت نام :امور فرهنگی