قابل توجه دانشجويان شركت كننده در مراسم معنوي اعتكاف


قابل توجه کلیه دانشجویانی که در مراسم معنوی اعتکاف شرکت می نمایند می رساند که جهت اطلاع از دریافت کمک هزینه شرکت در مراسم به امور فرهنگی موسسه مراجعه نمایند.

 
معاونت فرهنگي و دانشجویی