جناب آقاي دكتر بهرام نوايي نيا معاون محترم اداري و مالي موسسه درگذشت عموي گراميتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض مي نماييم


جناب اقاي دكتر بهران نوايي نيا معاون محترم اداري و مالي موسسه
درگذشت عموي بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، براي روح آن فقيد سعيد علو درجات و براي بازماندگان صبر از درگاه خداوند بزرگ مسئلت مي نماييم.
 
روابط عمومي موسسه