برنامه انتخاب واحد ترم اول سال تحصيلي 97-96 موسسه آموزش عالي سبز


زمان­بندي انتخاب واحد ترم اول سال تحصيلي 97-96

به اطلاع دانشجويان محترم مي­رساند جهت انجام انتخاب واحد ترم اول سال تحصيلي 97-96 مي­بايست طبق جدول ذيل در زمان تعيين شده با مراجعه به سيستم خدمات آموزشي به آدرس /samaweb/94.183.129.202 //http: نسبت به انتخاب واحد اقدام نماييد .


تاريخ

روز

ترم ورود

96/06/13

دوشنبه

كليه دانشجويان  كارشناسي ارشد 

 

96/06/14

سه شنبه

كليه دانشجويان  كارشناسي ارشد 

 
96/06/15
چهارشنبه

كليه دانشجويان كارشناسي ورودي 94 و قبل آن 

 
96/06/16 پنج شنبه كليه دانشجويان كارشناسي ورودي 95
كليه دانشجويان كارداني
96/06/17 جمعه ثبت نام با تاخير
96/06/18 شنبه ثبت نام با تاخير
 

 
بديهي است مسئوليت عدم انتخاب واحد بموقع  برعهده دانشجو مي باشد.
دانشجويان مي بايست قبل از انجام انتخاب واحد نسبت به واريز شهريه علي الحساب تعيين شده زير اقدام و سپس انتخاب واحد خود را انجام دهند .
مبلغ علي الحساب پرداختي  = مبلغ شهريه ثابت +‌مبلغ 4.000.000 ريال به عنوان علي الحساب شهريه متغير
توجه: مبلغ فوق علي الحساب مي­باشد، بديهي است پس از انجام انتخاب واحد مبلغ كل شهريه محاسبه مي­گردد و دانشجويان جهت اطلاع از مبلغ بدهي و پرداخت آن  مي­توانند به سيستم خدمات آموزشي قسمت پرداخت آنلاين مراجعه نمايند.
 
زمان شروع كلاسها :  يكشنبه 96/06/26 
حذف و اضافه : 3-1 مهر 96 
 
 
                                                                                                          اداره آموزش موسسه