نشست علمی«شهر سالم و گروه های آسیب پذیر» با حضور علاقمندان برگزار شد.(95/09/04)


نشست علمی« شهر سالم و گروه های آسیب پذیر» با همکاری مؤسسه آموزش عالی سبز-انجمن جامعه شناسی ایران دفتر مازندران و جمعیت ایرانی دوستدار شهر سالم علی رغم سرمای شدید هوا و شرایط نامساعد جوی در روز پنج شنبه مورخ 95/09/04 با حضور گرم علاقمندان به حوزه شهر و شهروندی در سالن اجتماعات دبیرستان پورنگ بابل برگزار گردید. از زحمات و پیگیری های استاد گرامی آقای دکتر رحمانی فیروزجاه در برگزاری این نشست کمال قدردانی به عمل می آید.