جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی و نشست های علمی مؤسسه آموزش عالی سبز در هفته پژوهش(آذر ماه 1395)


حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی سبز به منظور تقویت مهارت های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کند. جهت دریافت جدول زمانبندی اینجا کلیک نمایید.