کارگاه آموزشی« کاربرد نظریه های کلاسیک  جامعه شناسی در تحلیل مسایل اجتماعی» از سری برنامه های  هفته پژوهش در مؤسسه برگزار شد.(95/09/12)


طبق جدول زمانبندی هفته پژوهش مؤسسه آموزش عالی سبز، کارگاه آموزشی « کاربرد نظریه های کلاسیک جامعه شناسی در تحلیل مسایل اجتماعی» در روز جمعه مورخ 95/09/12 با تدریس استاد گرامی دکتر علی رحمانی فیروزجاه از ساعت 8 صبح الی 17 در موسسه برگزار گردید.
این کارگاه  با استقبال دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حوزه های مختلف علوم اجتماعی روبرو گردید.