مطابق جدول زمانبندی هفته پژوهش مؤسسه، کارگاه آموزشی « شیوه ها و تکنیک های سامان اجتماعی» در روز جمعه مورخ 95/09/19 برگزار نخواهد شد و تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام خواهد شد.(16 آذر 95)


قابل توجه علاقمندان به شرکت در برنامه های هفته پژوهش موسسه آموزش عالی سبز:
کارگاه آموزشی شیوه ها و تکنیک های سامان اجتماعی در روز جمعه 95/09/19 برگزار نخواهد شد و تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام خواهد شد.روابط عمومی موسسه