16 آذر روز دانشجو گرامی باد(16 آذر 95)


فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و لزوم حقیقت جویی،روز تأکید بر لزوم تقویت ایمان و اهمیت افزایش بصیرت سیاسی و معرفت دینی بر تمامی دانشجویان پُرتلاش ایران اسلامی گرامی باد.
روابط عمومی مؤسسه