برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبت روز دانشجو


برگزاري مسابقات ورزشي به مناسبت روز دانشجو

به مناسبت گراميداشت 16 آذر و  روز دانشجو  يك دوره مسابقات ورزشي در رشته هاي دارت و تنيس روي ميز در قسمت برادران و خواهران برگزار گرديد و در پايان جوايزي نيز به نفرات برتر اهدا گرديد.
روابط عمومي موسسه