کارگاه آموزشی کاربرد نظریه های مدرن جامعه شناسی در تحلیل مسایل اجتماعی در تاریخ  95/10/3 در موسسه برگزار شد.(95/10/4)


کارگاه آموزشی «کاربرد نظریه های مدرن جامعه شناسی در تحلیل مسایل اجتماعی» از سری برنامه های هفته پژوهش، با تدریس استاد گرامی آقای دکتر علی رحمانی فیروزجاه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل، با استقبال دانشجویان تحصیلات تکمیلی مؤسسه و تعدادی از دانشگاه های استان در روز جمعه 95/10/3 از ساعت 8 صبح الی 16 در مؤسسه آموزش عالی سبز برگزار گردید.
گزارش تصویری این کارگاه در ادامه قابل مشاهده می باشد.