زمان بندي انتخاب واحد ترم دوم سال تحصيلي 96-95


به اطلاع دانشجويان محترم مي­رساند جهت انجام انتخاب واحد ترم دوم سال تحصيلي 96-95 مي­بايست طبق جدول ذيل در زمان تعيين شده با مراجعه به سيستم خدمات آموزشي به آدرس       Http://94.183.129.202/samaweb     نسبت به انتخاب واحد اقدام نماييد. 

تاريخ روز گروه آموزشي / مقطع
4-3 / 11 /95 يكشنبه و دوشنبه كليه دانشجويان  كارشناسي ارشد
5 / 11 / 95 سه شنبه كليه دانشجويان كارشناسي ورودي 93 و قبل آن
6 / 11 / 95 چهار شنبه كليه دانشجويان كارداني وكارشناسي ورودي 94  
7/11/95 پنج شنبه كليه دانشجويان كارداني و  كارشناسي ورودي 95
10- 08/11/95 جمعه و شنبه و يكشنبه ثبت نام با تاخير كليه رشته ها و مقاطع
شروع كلاس   11/11/1395
حذف و اضافه 18-16/11/95


دانشجويان جهت اطلاع از مبلغ بدهي دقيق خود مي­توانند به سيستم خدمات آموزشي قسمت پرداخت آنلاين مراجعه نمايند.
پرداخت نيز به صورت اينترنتي مي­باشد و در صورت داشتن هر­گونه مشكل، دانشجو مي­تواند مبلغ را به شماره حساب 1730753354 نزد بانك ملت واريز و  فيش آن را به شماره  43272961 -011 فكس نمايند. بديهي است موسسه مسئوليتي را در خصوص عدم ثبت به موقع فيش­هاي ارسالي ندارد
 
اداره آموزش موسسه