پذيرش دانشجو در مقطع كارداني فني و حرفه اي 


دانشگاه سبز از ميان داوطلبان محترم كنكور فني و حرفه اي وكارو دانش در رشته هاي ذيل دانشجو جذب مي كند 

با سلام کد رشته های کاردانی پیوسته فنی دانشگاه غیرانتفاعی  سبز 
 

برق الکترونیک با كد 1305،
برق صنعتی 1936،
کامپیوتر 2720،
نقشه کشی معماري 4932،
نقشه کشی صنعتي 3297،
کارهای عمومی ساختمان 4297،
نقشه برداری 5139،
حسابداری 5972،

متقاضيان مي توانند از طريق مراجعه به سايت سازمان سنجش و يا حضور در دانشگاه نسبت ثبت نام خويش اقدام نمايند .


روابط عمومي دانشگاه