اساتيد راهنماي دانشجويان كارشناسي ارشد آموزش وبهسازي ورودي 95


لیست دانشجویان رشته آموزش و بهسازي منابع انساني  به همراه اساتید راهنما به شرح ذيل مي باشد
دانشجويان تا پايان ترم سوم مهلت دارند تا نسبت به تكميل پروپزال خويش اقدام لازم را مبذول دارند. 
اسامی دانشجویانی که پایان نامه با دکتر عزیزی دارند:
 1. مهدی فرخی
 2. سیده لیلا حسینی
 3. ماندانا سیر
 4. عباس صادقی
 5. بتول یاری
 6. عصمت السادات واردي
 7. سحر اسماعیل زاده
 8. سعيده ممشلي
 
اسامی دانشجویانی که پایان نامه با دکتر ایزدی دارند:
 1. خاطره طبيب پوربهنميري
 2. زهرا اسماعيلي
 3. ميترا سير
 4. فريبا طالبي
 5. آدينه طاهري
 6. فاطمه عسگري
 7. سيده فاطمه مصطفوي نياكي
اسامی دانشجویانی که پایان نامه با دکتر حیدری دارند:
 1. احمدرضا پاشازانوسي
 2. معصومه زارعي
 3. سميرا طبري
 4. فاطمه نوري اميري
 5. مريم يونس پوربهنميري
 
اداره اموزش موسسه