پيام تبريك انتصاب آقاي دكتر بهرام نوايي نيا به سمت معاونت اموزشي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل


جناب اقاي دكتر بهرام نوايي نيا
عضو هيات موسس دانشگاه سبز
انتصاب شايسته حضرتعالي را به سمت معاونت آموزشي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل مايه افتخار و مباهات ماست . توفيق بيش از پيش شما را در ديگر عرصه هاي علمي و فرهنگي از ديدگاه خداوند بزرگ آرزو مي نماييم.

هيات موسس، مديريت ، كاركنان و دانشجويان دانشگاه سبز