اعطاي وام دانشجويي به دانشجويان متقاضي وام


به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام در تمامی مقاطع تحصیلی می رساند جهت درخواست وام صندوق رفاه دانشجویان کشور  از تاریخ   97/01/28  لغایت 97/02/10 به اداره آموزش موسسه  مراجعه فرمایند.

مراحل اخذ وام عبارتند از :
1- ورود به پرتال صندوق رفاه به آدرس www.bp.swf.ir  و تشكيل پرونده الكترونيك 
2- تحويل مدارك و پرينت اطلاعات تكميل شده در سايت به موسسه 
3- معرفي ضامن كه مي بايست كارمند دولت و يا بازنشسته باشد جهت تكميل تعهد نامه محضري 

مدارك مورد نياز:
1- كپي شناسنامه وام گيرنده و ضامن 
2- كپي كارت ملي 
وام گيرنده و ضامن 
3- سند تعهد محضري 
4- فيش حقوقي ضامن 
5- تكميل فرمهاي مربوطه

 

 

– وامهای مذکور در صورت تأمین اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشجویان پرداخت خواهند شد.

 

                                                                                                 

                                                                                                       روابط عمومي موسسه