برنامه انتخاب واحد ترم دوم سال تحصيلي 97-96 موسسه آموزش عالي سبز


زمان­بندي انتخاب واحد ترم دوم سال تحصيلي 97-96

به اطلاع دانشجويان محترم مي­رساند جهت انجام انتخاب واحد ترم دوم سال تحصيلي 97-96 مي­بايست طبق جدول ذيل در زمان تعيين شده با مراجعه به سيستم خدمات آموزشي به آدرس /samaweb/94.183.129.202 //http: نسبت به انتخاب واحد اقدام نماييد .


تاريخ

روز

ترم ورود

96/11/09

دوشنبه

كليه دانشجويان كارشناسي ورودي 94 و قبل آن 

 

96/11/10

سه شنبه

كليه دانشجويان كارشناسي ورودي 95 
كليه دانشجويان كارداني ورودي 95 و قبل از آن
 
96/11/11
چهارشنبه


كليه دانشجويان كارشناسي ورودي 96 
كليه دانشجويان كارداني 96
 
96/11/12 پنج شنبه كليه دانشجويان كارشناسي  ارشد 
96/11/13 جمعه  كليه دانشجويان كارشناسي  ارشد 
96/11/14 شنبه ثبت نام با تاخير
 96/11/15 يكشنبه  ثبت نام با تاخير
 

 
بديهي است مسئوليت عدم انتخاب واحد بموقع  برعهده دانشجو مي باشد.
دانشجويان مي بايست قبل از انجام انتخاب واحد نسبت به واريز شهريه علي الحساب تعيين شده زير اقدام و سپس انتخاب واحد خود را انجام دهند .
مبلغ علي الحساب پرداختي  = مبلغ شهريه ثابت +‌مبلغ 4.000.000 ريال به عنوان علي الحساب شهريه متغير
توجه: مبلغ فوق علي الحساب مي­باشد، بديهي است پس از انجام انتخاب واحد مبلغ كل شهريه محاسبه مي­گردد و دانشجويان جهت اطلاع از مبلغ بدهي و پرداخت آن  مي­توانند به سيستم خدمات آموزشي قسمت پرداخت آنلاين مراجعه نمايند.
 
زمان شروع كلاسها :  دوشنبه 96/11/14 
حذف و اضافه : 32-21  بهمن 96 
 
 
                                                                                                          اداره آموزش موسسه