.  ثبت نام شركت در جشن فارغ التحصيلي دانش آموختگان سالهاي 1395 لغايت شهريور 1397


از دانش آموختگان سالهاي 1395 لغايت شهريور 1397 كه متقاضی شرکت در جشن دانش آموختگی مي باشند درخواست می شود، به موارد زیر توجه نمایند :
1-       زمان ثبت نام از تاريخ 1397/04/01 لغايت 1397/06/15   مي باشد.
2-       هزینه ثبت نام هر دانشجو مبلغ  500.000 ریال (پنجاه هزار تومان) است .
3-       هر دانشجو حداکثر می تواند به همراه دو نفر از اعضای خانواده در جشن شرکت نماید. قابل ذکر است، بابت حضور همراهان  نیز مبلغ 150.000 ریال هزینه دریافت می شود .
4-       لباس فرم دانش‌آموختگی برای مراسم فارغ التحصیلی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.شایان ذکر است ارائه کارت مذکور و "کارت شناسایی معتبر عکس دار " برای دریافت و تحویل مجدد لباس دانش آموختگی و ورود به سالن برگزاری مراسم الزامی است.
5-        پس از ثبت نام و پرداخت هزینه، استرداد هزینه امکان پذیر نخواهد بود .
6-       در صورت داشتن سؤال و هرگونه مشکل  لطفا با شماره تلفن01143272969  تماس حاصل فرمایید.
 
نکات مهم ثبت نام :
هر دانشجو مبلغ 500.000ریال و هزینه هر نفر همراه  150.000  ریال را می بایست جهت ثبت نام به شماره حساب زیر واریز نمايند.
شماره حساب : 3206771794 نزد بانك ملت    و يا شماره كارت 6104337894972247   به نام محمد مهدي شكري
 
فارغ التحصیلان عزیز با توجه به اینکه واریز وجه به منزله ثبت نام قطعی می باشد لطفا پس از واریز وجه، اصل آن را تحويل امور مالي موسسه ويا رونوشت  آن را به همراه مشخصات كامل خود ( نام و نام خانوادگي ، رشته فارغ التحصيلي ، تاريخ فراغ التحصيلي )و نام همراهان از طريق پيام رسانهاي اجتماعي به شماره 09112210343 ارسال نماييد.
 
زمان برگزاري جشن فارغ التحصيلي دهه  آخر آبان 1397
 
روابط عمومي موسسه