همكار گرامي جناب آقاي مهدي حسيني مقدم مدير محترم مالي موسسه  مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان تسليت عرض مي نماييم


همكار گرامي جناب آقاي مهدي حسيني مقدم مدير محترم مالي موسسه

درگذشت پدر گراميتان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، براي روح آن فقيد سعيد علو درجات و براي بازماندگان صبر از درگاه خداوند بزرگ مسئلت مي نماييم.
 

روابط عمومي موسسه