وام كمك شهريه ترم دوم سال تحصيلي 98-97 صندوق رفاه


قابل توجه دانشجويان متقاضي وام شهريه
به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام در تمامی مقاطع تحصیلی می رساند جهت درخواست وام صندوق رفاه دانشجویان کشور  از تاریخ   97/11/27  لغایت 12 /97/12  نسبت به تكميل پرونده فرمایند.
مراحل اخذ وام براي آندسته از دانشجوياني كه براي بار اول درخواست وام از بانك مهر ايران را مي دهند عبارتند از :
1- ورود به پرتال صندوق رفاه به آدرس www.bp.swf.ir  و تشكيل پرونده الكترونيك 
2- تحويل مدارك و پرينت اطلاعات تكميل شده در سايت به موسسه 
3- ثبت درخواست وام
4- مراجعه به بانك مهر ايران پس از تاييد موسسه و تشكيل پرونده

مراحل اخذ وام براي آندسته از دانشجوياني كه قبلا از وام بانك مهر ايران استفاده نموده­اند عبارتند از :
1- ورود به پرتال صندوق رفاه به آدرس www.bp.swf.ir  و ثبت درخواست وام
2- مراجعه به بانك مهر ايران پس از تاييد موسسه جهت انجام امور اداري
 
امور دانشجويي موسسه