جناب آقاي دكتر شارع پور رياست محترم موسسه  درگذشت والده  گراميتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسليت عرض مي نماييم


" بازگشت همه به سوی اوست"

جناب آقاي دكترمحمود شارع پور رياست محترم موسسه

درگذشت والده گراميتان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، براي روح آن فقيد سعيد علو درجات و غفران الهي و براي بازماندگان صبر و سلامت از درگاه خداوند سبحان مسئلت مي نماييم.
 

روابط عمومي موسسه