کد خبر:  4299 تاریخ انتشار: 10:18 - 1396/10/02 تعداد بازدید: 808

نخستین همایش ملی دانشجویی« توسعه فرهنگی -اجتماعی در ایران» در روز پنج شنبه 30 آذر 1396 در موسسه آموزش عالی سبز برگزار گردید

موسسه آموزش عالی سبز، روز پنج شنبه 30 آذر 96 ، میزبان دانشجویان محقق جوان درحوزه توسعه فرهنگی و اجتماعی ازدانشگاه های مختلف کشور بود
1036e08b-947a-4.jpg 6a907896-5001-4.jpg f34956fb-78b8-4.jpg 70d5c561-ead3-4.jpg 34be67e7-d7fd-4.jpg 0ddb469e-7da4-4.jpg 1fc3f726-cfb7-4.jpg 5c95cb29-0a4f-4.jpg 866e45bf-0b86-4.jpg 3cef2359-cac0-4.jpg 36cef0a0-8e35-4.jpg 2b22541c-8583-4.jpg 34b30e3e-1c55-4.jpg 0f723e53-fa42-4.jpg d75b8f3d-56d1-4.jpg bd7b4789-3ea6-4.jpg ace731b5-e758-4.jpg 97c47b2d-e662-4.jpg 3171b2f8-948e-4.jpg dfdb49c9-4a35-4.jpg e0dae4d7-6247-4.jpg 8db97dd6-59bd-4.jpg c242245e-3200-4.jpg a57c0c0a-8fc8-4.jpg bb6b6a7c-5f87-4.jpg 0d17229d-e6c7-4.jpg

فرم دریافت نظرات شما
نام شما: نشانی پست الکترونیک شما:
نظر شما:*
سوال:* 9 + 9 =