مراسم بزرگداشت استاد شهيد مرتضي مطهري و گراميداشت هفته معلم
گزارش مراسم بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری و گرامیداشت هفته معلم
به گزارش روابط عمومی موسسه این مراسم در تاریخ 95/02/09 با حضور اعضا محترم هیات موسس و اساتید و کارکنان محترم موسسه در یک فضای صمیمی برگزار گردید و از چند تن از اساتید تقدیر به عمل آورده شد
روابط عمومي موسسه