برنامه كاري موسسه از اول مرداد ماه  تا 10 شهريور 95
قابل توجه دانشجويان محترم 
ساعت كار موسسه از مرداد ماه 95 لغايت 10 شهريور 95 به شرح ذيل مي باشد 

يكشنبه تا سه شنبه 8 الي 14:30 

در ضمن روز هاي شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه موسسه تعطيل مي باشد . از دانشجويان محترم تقاضا مي شود از مراجعه به موسسه در اين ايام خودداري فرمايند.
روابط عمومي موسسه