جناب آقاي تسليمي مصيبيت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض مي نماييم.
همكار گرامي جناب آقاي تسليمي درگذشت پدر گراميتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده براي روح آن فقيد سعيد علو درجات و براي بازماندگان صبر جميل از درگاه خداوند بزرگ آرزو مي نماييم.


                                         روابط عمومي موسسه