برگزاري مراسم روز دانشجو
برگزاري مراسم روز دانشجو در دانشگاه سبز 
مراسم گرامیداشت روز دانشجو روز چهارشنبه مورخه 14/9/97 ساعت 10 صبح دردانشگاه سبز برگزار شد. ابتدا آیاتی از کلام ا... مجید توسط آقای حسینی تلاوت شد. پس از پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی، مجری برنامه آقای شعاعی از جناب آقای ترزبان معاون آموزشی دانشگاه جهت ارائه خیر مقدم دعوت به عمل آوردند. ايشان ضمن تبريك اين روز خدمت دانشجويان عزيز به ارائه توضيحات مختصري در خصوص سابقه تاريخي اين روز  پرداختند.
پس از صحبت کوتاه ایشان  استاد محترم جناب آقاي خاني به تبيين بيشتر اين حادثه و روند جنبش هاي عدالتخواهانه پرداختند.
در پايان نيز به تعداد از دانشجويان شركت كننده در اين مراسم هدايايي به رسم يادبود دا گردد.