. برنامه انتخاب واحد ترم دوم سال تحصیلی 1400-1399
زمان­بندي انتخاب واحد ترم دوم سال تحصيلي  1400 -1399

به اطلاع دانشجويان محترم مي­رساند جهت انجام انتخاب واحد ترم دوم سال تحصيلي 1400- 1399 مي­بايست از تاریخ 28 بهمن ماه لغایت 1  اسفند ماه  با مراجعه به سيستم خدمات آموزشي به آدرس /samaweb/94.183.129.202 //http: نسبت به انتخاب واحد اقدام نماييد .


 
بديهي است مسئوليت عدم انتخاب واحد بموقع  برعهده دانشجو مي باشد.
دانشجويان مي بايست قبل از انجام انتخاب واحد نسبت به واريز شهريه ثابت اقدام و سپس انتخاب واحد خود را انجام دهند . بديهي است پس از انجام انتخاب واحد مبلغ كل شهريه محاسبه مي­گردد و دانشجويان جهت اطلاع از مبلغ بدهي و پرداخت آن  مي­توانند به سيستم خدمات آموزشي قسمت پرداخت آنلاين مراجعه نمايند.
 
زمان شروع كلاسها :  99/12/02
 
 
 
                                                                                                          اداره آموزش موسسه