مدير گروه:‌  دكتر قدرت اله برزگر

زمان حضور در موسسه ( چهار شنبه ها  از ساعت 13- 19)
 
                           كارشناس رشته: ساحله بابازاده
 
                           تلفن تماس : 43272222-0121     داخلي 304
 
 گروه حسابداري :
تغييرات سريع جامعه امروزي، حسابداري يا زبان تجارت را كه در ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات اساسي اقتصادي در موسسات مختلف مورد استفاده مي­باشد، بسيار پيچيده كرده است.
تصميم گيري صحيح و دقيق برمبناي اطلاعات قابل اعتماد براي توزيع مطلوب ثروت و استفاده از منابع كمياب ملي بسيار ضروري به نظر مي­رسد. بنابراين حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي و اجتماعي هر جامعه­اي ايفا مي­كند. در دنياي متغير بازرگاني و صنعتي، نقش حسابداري عملا و به تدريج تكامل پيدا كرده است و علاوه بر وظيفه كنترل كه نتيجه بسيار طبيعي كار حسابداري است، در موسسات اقتصادي با برنامه ريزي بازرگاني و پيش­بيني­هاي اقتصادي نيز نقش مهمي را برعهده گرفته است. وظايف مديريت در موسسات اقتصادي با برنامه­ريزي شروع و با كنترل و نظارت خاتمه پيدا مي­كند. برنامه ريزي و كنترل موجب مي شود كه منابع و نيروهاي انساني بطور هماهنگ در طرق سودمند جامعه بكار افتد و حداكثر كارايي حاصل شود.
فارغ التحصيلان اين رشته قادر به انجام  :‌
- كليه امور حسابداري در موسسات توليدي ،بازرگاني و صنعتي و بانكها
- تصدي كليه امور حسابداري و حسابرسي در موسسات حسابرسي
- طرح و اجراي سيستم هاي مديريت مالي  رشته / گرايش مقطع    
حسابداري كارشناسي سيلابس رشته ترم بندي رشته
حسابداري كارشناسي ناپيوسته سيلابس رشته ترم بندي رشته
حسابداري كارداني سيلابس رشته ترم بندي رشته
حسابداري بازرگاني كارداني پيوسته سيلابس رشته ترم بندي رشته