فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي با هدف توسعه‌ي پژوهش و نشر نتایج پژوهش نظام‌مند و مسأله‌محور در کلیه رشته‌های مرتبط با توسعه‌ي اجتماعی– فرهنگی توسط موسسه آموزش عالي سبز با همكاري انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات منتشر مي‌شود. اين نشريه بر اساس مجوز شماره 77650/3 مورخ  91/04/10       کمیسیون نشریات وزارت علوم موفق به كسب امتياز امتياز علمي-پژوهشي گرديد.

محورهاي مطالعاتي مجله عبارتند از :
1-      عوامل و موانع موثر بر توسعه اجتماعي
2-      عوامل و موانع موثر بر توسعه فرهنگي
3-      تحليل و تبيين وضعيت شاخص هاي توسعه­ي اجتماعي در ايران و جهان 
4-      تحليل تطبيقي توسعه اجتماعي و توسعه فرهنگي در ايران و جهان
5-      مطالعات تجربي پي آمدهاي توسعه­ي اجتماعي و توسعه­ي فرهنگي       
 
آرشيو مقالات منتشره

 
فراخوان مقاله

 
شيوه نگارش مقاله